google16751856073956cf.html

Macbook Air 13 inch 2017 MQD32 98, 99%

16,500,000 13,500,000

+ Máy đẹp 98, 99%

+ Được hoàn tiền 100% trong thời gian test

Hết hàng