Mainboard Macbook của bạn bị hư hỏng, không thể làm gì ngoài việc thay mới. Bạn có thể tham khảo các mainboard dưới đây

Gọi Ngay
Bản Đồ.........